Свържете се с нас

0878777111

Инспекционни огледала

Inspekcionno_ogledalo_web_1

Посетете нашите сайтове

logo

fdivers170

02

goldgirl

Софтуер Prism Печат

prism2_logo

Prism 2.5 софтуерът е предназначен за управление на параметрите на георада, приемане на данните и показването им на екрана (и запис на твърдия диск за последващо отпечатване) в реално време. Няма специални изисквания към компютърът, единственото условие да е IBM съвместим под операционни системи Windows XP/2000/98.

Езикът на интерфейса (английски, немски, гръцки, корейски или руски) се избира от потребителя, като промяната му е възможна по всяко време.

Всички параметри на георадара (без функцията за включване и изключване) могат да се контролират от компютъра, това изключително улеснява работата с хардура. В процеса на настройка на георадара и сканиране, софтуера генерира съобщения за грешки ако параметрите са некоректни и препоръчва какво трябва да се направи. Удобният интерфейс с специални бутони се използва за управление на системата и приемане на данните. Не е необходимо да ползвате мишка (trackball, touchpad...) докато компютъра работи в полеви условия.

Приемането на данните от георадара може да става непрекъснато (основен режим) или на стъпки.  Стъпковото сканиране се използва за постигане на максимална дълбочина на сканиране и за разрешаване на специфични задачи (томография и т.н.), където се изисква по-дълно време за сканиране.

За по точна локализация, операторът може да натиска бутона за въвеждане на т.нар. маркировки когато се преминава през контролните точки. Тези маркировки се изобразяват заедно с профила като вертикални линии с респективната номерация на тях. След завършване на сканиранирането (или по-късно), е възможно да се въведат текстови коментари за района на сканиране, обекта - който се сканира и други.

Приемане на данните:

 • Режими - цветен и "степени на сивото"
 • Непрекъснато сканиране или стъпков режим
 • Функция за дигитално усиЛВ.ане
 • Запис на текущите координати от GPS приемни в  NMEA-0183 форма с проследяване в реално време
 • Измерване на разстоянието със измервателно колело и X-интеполация в реално време

Режими на изобразяване:

 • цвят по избор или линейно сканиране в сиви тонове - line scan, wiggle plot
 • интегрирана срена с няколко прозорци
 • потребителски интерфейс
 • Различни формати на данните SEG-Y, Radar Systems, GSSI
 • Спектрални калкулации и арбитралните прозорци
 • Изход към поддържан от Windows принтер
 • Измерване на скорос т и дълбочина чрез дифракция
 • 10 степенен дигитален усиЛВ.ател
 • GPS проследяване на GPS координатите
 • Стъпково увеличение и намаление
 • Неограничени функции Undo & Redo при работа
 • Експорт към Bitmap & JPEG
 • Hodograph калкулации

Обработка:

 • frequency bandpass филтър
 • ефикасна корекция на амплитудата
 • migration & envelope
 • топография
 • x-интерполация

Снимки от Prism2.5 :

acquisitionmainformsetup

Може да изтеглите Prism2.5 от тук:

prism2_bg
.