Кодекс на търсача на съкровища Печат

tijuana
Владимир Живков – собственик на Хидролок ЕООД
Лидер в продажбите на металдетектори.

Търсачи на съкровища има по цял свят. Tова е едно хоби и хората, които го упражняват спазват стриктно законите на страната в която са. Издават се книги, за методи на търсене на съкровища, има месечни списания, които показват най-добрите апаратури и кой какво е открил. Разпространен е моралния кодекс на търсачите :
1.    Ще Уважавам правата и собствеността на другите.
2.    Ще спазвам стриктно всички закони на страната , в която провеждам търсенето.
3.    При възможност ще оказвам помощ на служителите на реда.
4.    Никога не бих унищожил безценни исторически паметници и археологически ценности.
5.    Ще опазвам историческото наследство, природните ресурси, дивата природа, животните и частната собственост.
6.    Ще оставям след себе си почвата и растителността такава, каквато е била. Ще запъЛВ.ам всички изкопани дупки.
7.    Преди да напусна мястото ще събера всички отпадъци.
8.    Винаги ще се отнасям с уважение и внимание към другите.

Не забравяйте, че по вашия пример ще съдят за всички търсачи на съкровища!

Наистина трябва да се престане с разрушаването на прекрасните антични градове, крепости, чешми и други паметници на културата в България, което впрочем датира още след Освобождението ни от Османско Владичество.

Иначе много съкровища очакват своите откриватели!.